Välkommen till vår webbutik!
Här hittar du vad vi erbjuder just nu. Sortimentet är levande och förändras över tid.

Vi jobbar med stor omsorg för naturen och våra produkter produceras hantverksmässigt och småskaligt. Bina behandlas med värdighet och honungen varsamt. Vi köper inte in honung utan hanterar bara vår egen skörd. Varje bigård skördas för sig för att få fram den specifika smakprofilen för just detta område.

Det gör att honungen är att betrakta likt årgångsvin!

Alla beställningar hämtas på plats hos oss på Mickedala i Halmstad. Längre fram kommer det att bli möjligt att få sin order skickad.